Chương trình hỗ trợ băng rôn mùa dịch covid 19

Theo thông báo số 1049/UBND-TH về việc tạm dừng một số hoạt động trên địa bàn TPHCM các cơ sở công suất phục vụ từ 30 người trở lên, LYON COFFEE hỗ trợ băng rôn để thông báo tới khách hàng về việc thay đổi, giảm bớt quy mô phục vụ, có bán mang về, giao hàng tận nơi.

Băng rôn hỗ trợ mùa dịch Covid 19

Thời gian đăng ký: Từ ngày 26 đến hết ngày 28/03/2020
Số điện thoại đăng ký: 0902795478 – 0963183184
Trân trọng thông báo đến toàn thể đối tác, chi nhánh trên toàn quốc !!!

Bấm chia sẻ tại đây: