Hãy an tâm mùa dịch Covid19

Niềm tin vào đường lối dẫn dắt của Đảng sẽ đánh tan dịch bệnh, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch.
Mỗi người dân hãy là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người, giảm bớt quy mô và thay đổi cách phục vụ.
Không sao đâu, vì chỉ như vậy mới đẩy lùi dịch bệnh 100% !!!
Hãy cố gắng lên các chi nhánh Lyon Coffee !!!

Hình ảnh một số quán Lyon Coffee trong mùa dịch Covid19
Hình ảnh một số quán Lyon Coffee trong mùa dịch Covid19
Hình ảnh một số quán Lyon Coffee trong mùa dịch Covid19
Hình ảnh một số quán Lyon Coffee trong mùa dịch Covid19
Hình ảnh một số quán Lyon Coffee trong mùa dịch Covid19
Bấm chia sẻ tại đây: